Privacybeleid

Privacybeleid Maaike Loopbaancoaching / Loopbaancoach Uden 

Maaike Loopbaancoaching respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.  

 Delen met derden 

Maaike Loopbaancoaching zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:  

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, zoals bijvoorbeeld facturatie of het afnemen van een loopbaantest  
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting 

 Persoonsgegevens 

Maaike Loopbaancoaching kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Maaike Loopbaancoaching en/of omdat je deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website verstrekt. Bij Maaike Loopbaancoaching kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: 

 • Je NAW-gegevens 
 • Contactgegevens, zoals telefoonnummer en emailadres 
 • CV en LinkedIngegevens 
 • Gegevens in een offerte/overeenkomst, plan van aanpak en/of rapportages rechtstreeks via jou of via derden, zoals je werkgever 
 • Gespreksverslagen van jou of de coach 
 • Gegevens uit een deelnemerslijst voor training (of soortgelijk) verstrekt door opdrachtgever 
 • Gegevens voor loopbaantesten en overige online applicaties van belang voor de coaching 
 • Aanvullende informatie die nodig is voor de dienst waarvan je gebruik wilt maken 

 Doeleinden 

Maaike Loopbaancoaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:  

 • Opnemen en onderhouden van contact met jou 
 • Het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst, zoals coaching, training of het afnemen van tests 
 • Het versturen van offertes, facturen en rapportages 
 • Administratieve handelingen en beheer van klantenbestand 
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen 

 Bewaren van gegevens 

Maaike Loopbaancoaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld en om te voldoen aan wettelijke bewaarplichten. Bovendien zorgt Maaike Loopbaancoaching voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.  

 Cookies 

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.  

Maaike Loopbaancoaching maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, LinkedIn en Instagram. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van deze social media (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.  

Maaike Loopbaancoaching maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.  

 Google Analytics 

Maaike Loopbaancoaching maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan Maaike Loopbaancoaching.  

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Maaike Loopbaancoaching heeft hier geen invloed op.  

Maaike Loopbaancoaching heeft Google geen toestemming gegeven om via Maaike Loopbaancoaching verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.  

 Inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar loopbaancoachmaaike@gmail.com. Maaike Loopbaancoaching zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.  

 Disclaimer 

Maaike Loopbaancoaching is gerechtigd om de inhoud van deze privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.